Azerbaijani badminton duo to compete at Eurasia Bulgarian Open Championship

  09 August 2018    Read: 1519
Azerbaijani badminton duo to compete at Eurasia Bulgarian Open Championship

The Azerbaijani badminton pair Edi Reski Dvichayo and Ezmi Govimuramadhoni will contest medals at the Eurasia Bulgarian Open Championship 2018 to be held in Sofia from August 13-16.

The Azerbaijani badminton players will also compete at the RSL Kharkiv International 2018 to be held in Ukraine from August 29 to September 2.


More about: #Azerbaijan